Training gespreksleider moreel beraad 2021

Start volgende groep: 24 september 2021 (geaccrediteerd bij SKGV en KNMG-ABAN)

Voor wie zelf gespreksleider bij moreel beraad wil worden, heeft Delibera een stevige basistraining.
In 5 maandelijkse trainingsdagen word je vertrouwd gemaakt met diverse gespreksmethodes voor een goede dialoog, raak je beter thuis in ‘waarden en normen’, leer je de kunst van het vragen stellen, en denk je samen na hoe moreel beraad ingezet en georganiseerd kan worden in jouw eigen werkcontext. Tussen de trainingsdagen door oefen je met proefberaden op je eigen werk/instelling.
Moreel beraad is een praktijkgerichte vorm van ethiek op de werkvloer; en dit is dan ook een heel praktische, op vaardigheid gerichte training: learning by doing.

De gegevens in het kort:

Najaarstraining 2021, data:
vrijdagen 24 september, 29 oktober, 26 november 2021,
14 januari en 25 februari 2022
.

Locatie: zalencentrum Nieuw Salem, Driebergen. Een rustige en kleinschalige plek, coronaproof.
Maximaal aantal deelnemers: 12.
Cursusprijs: € 995,- (alles incl., indirect vrij van BTW)

Voor: opleiders, trainers en coaches in zorg en onderwijs en dienstverlening, leidinggevenden, geestelijk verzorgers, zorg- en hulpverleners, HR-adviseurs, werkers bij gemeente en politie; en voor iedereen die zich binnen een organisatie of bedrijf bezighoudt met integriteit, kwaliteit en ethiek-beleid.

TIP: het kan verstandig en handig zijn om deze training samen met een collega van jouw instelling/organisatie te volgen. Het sámen oefenen in de praktijk en werken aan de implementatie van moreel beraad, biedt veel voordelen.

Voor een uitgebreid informatiepakket en opgave, mail naar: delibera@kickmail.nl